Apel do mieszkańców gminy korzystających z kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Parchowo zwraca się z prośbą do użytkowników kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Parchowo, aby zwracać szczególną uwagę na to, co dostaje się do systemu odprowadzania ścieków, zwłaszcza środki higieniczne – podpaski i tampony. W ostatnich miesiącach notujemy bardzo duże zanieczyszczenie odpadami, które nie powinny się znaleźć w instalacji sanitarnej. Powoduje to zapychanie się kanalizacji i przepompowni, a w konsekwencji uszkadza pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni i wylewanie ścieków u Państwa sąsiadów.

Traktowanie systemu kanalizacji sanitarnej jak zsypu do śmieci kosztowało nas wszystkich w tym roku ok. 40.000 zł ponad to, co zwykle wydajemy na jej utrzymanie. W ściekach znajdujemy różnego rodzaju śmieci, takie jak: artykuły higieny osobistej, chusteczki nawilżane dla niemowląt, ręczniki papierowe, ręczniki z materiału, ściereczki
kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, rajstopy, bieliznę osobistą, szmaty, pióra, butelki, końcówki od mopa, wnętrzności zwierzęce, itp.

Apelujemy tym samym do użytkowników sieci kanalizacyjnej o odpowiedzialne korzystanie z kanalizacji. Wymienione wyżej odpady należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci. Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż każde zapchanie się systemu kanalizacyjnego może spowodować i często powoduje zalewanie ściekami
piwnic i toalet domów, które są usytuowane na terenach położonych najniżej. Dlatego też przy każdorazowym użytkowaniu kanalizacji prosimy mieć na uwadze to, że nasze działania bezpośrednio oddziałują, na jakość
życia naszych sąsiadów i innych mieszkańców naszej gminy.

Prosimy i apelujemy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro.