Odnawialne źródła energii w Parchowie

Serdecznie zapraszamy na pogadankę na temat odnawialnych źródeł energii dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Parchowie dnia 27.04.2022 r. godz. 10.35 oraz Szkoły Podstawowej w Nakli dnia 28.04.2022 r. godz. 10.50.

Operacja pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objęte Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Beneficjent: Gmina Parchowo

Prelegenci: Justyna Wirkus, Tomasz Golba, Izabela Jagodzińska