Były skargi, będą kontrole. Urzędnicy z policją sprawdzą właścicieli psów.

Do Urzędu Gminy w Parchowie napływa coraz więcej skarg na właścicieli psów, wypuszczających czworonogi bez opieki.

Od 17 stycznia 2018 r. urzędnicy z policjantami będą sprawdzać czy każda posesja, na której znajdują się zwierzęta, jest odpowiednio ogrodzona i zabezpieczona. Kontrola odbędzie się we wszystkich miejscowościach gminy Parchowo.

Urzędnicy będą upewniać się, czy właściciele zapewnili odpowiednie warunki trzymania zwierząt. Kontroli będzie podlegać to, czy posesja jest ogrodzona tak, by zwierzę nie uciekło i nie zaatakowało innych mieszkańców. Psy powinny znajdować się w oznakowanym odpowiednią tabliczką kojcu lub za ogrodzeniem, które uniemożliwi im przeskoczenie poza teren właściciela.

Zwierzę można wyprowadzać jedynie w kagańcu i na smyczy. Możemy go puścić luzem jedynie w miejscu, gdzie nie będzie ono nikomu zagrażało i pod nadzorem osoby pełnoletniej. Trzeba pamiętać, że nie wolno pozostawiać psa bez opieki.

Jeżeli ktoś nie zastosuje się do nakazów trzymania zwierząt może zostać ukarany mandatem.