Nie funkcjonuje punkt obsługi kasowej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bytowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. nie funkcjonuje punkt obsługi kasowej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bytowie.

Obsługa na rzecz Urzędu Skarbowego w Bytowie w zakresie wypłat jest realizowana bez dodatkowej prowizji wyłącznie przez:

  • Urząd Pocztowy Bytów 1, ul. Dworcowa 36, 77-100 Bytów

Natomiast obsługa na rzecz Urzędu Skarbowego w Bytowie w zakresie wpłat jest realizowana bez dodatkowej prowizji w niżej wskazanych placówkach Poczty Polskiej S.A.:

  • Urząd Pocztowy Bytów 1, ul. Dworcowa 36, 77-100 Bytów
  • FUP Bytów 1, ul. Zofii Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów

Należności z tytułu opłaty skarbowej uiścić będzie można także w kasie Urzędu Miejskiego w Bytowie, przy ul. 1 Maja 15.