Dyżur GKRPA

Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie odbędzie się w dniu 22.07.2020 roku w godzinach 15:30 – 17:00, pokój Nr 6.

Kontakt:
59 821 48 14
59 821 48 36