Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Powiększ obraz

Zjawisko/Stopień: burze/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 15.07.2020 do godz. 7.30 dnia 18.07.2020

Przebieg: w dniach 15-16.07.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10mm do 20 mm, lokalnie około 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

W dniach 16-17.07.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

W dniach 17-18.07.2020 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni