Działki do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2018r. poz.2204 z późn.zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.