II etap przebudowy drogi Chośnica–Baranowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 15.04.2019r. rozpoczął się II etap Przebudowy drogi Chośnica– Baranowo na terenie gminy Parchowo”. Zadanie objęte zostało pomocą dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Termin  zakończenia prac przewiduje się do 30.06.2019 r. Koszt etapu II wynosi 1030 191,27 zł