Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz. 2204 z późn.zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie   wywieszono w dniu 18.03.2019r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

 wykaz dotyczy działek nr 60/6 i 60/7 obręb Grabowo.

Pełny wykaz działek z opisem