INFORMACJA

Od 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa liczby lokali stanowią lokale mieszkalne przekształciło się w prawo własności.

W związku z powyższym osoby posiadające takie grunty od 2019r. nie płacą opłaty rocznej wieczystego użytkowania. Natomiast opłatę roczną za w.w. przekształcenie należy uiścić po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie nie później niż do 29 lutego 2020 roku.