Gminny konkurs „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”.

W dniu 26 maja 2019 roku  o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie Pan Przewodniczący Rady Gminy Parchowo – Waldemar Jakubek dokonał otwarcia gminnego konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o roli samorządów w społeczności lokalnej.

Uczestnicy  wykazali się zarówno wysokim i wyrównanym poziomem  wiedzy z zakresu teoretycznych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego, jak również znajomością życia społecznego w Gminie Parchowo.

Do konkursu przystąpiło po 3 uczniów z klas VIII Zespołu Szkół w Parchowie oraz Szkoły Podstawowej w Nakli.

Największą ilość punktów uzyskali:

I miejsce: Marta Pollak

II miejsce: Maja Głodowska

III miejsce: Mateusz Prądziński

 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast pozostałym uczestnikom konkursu przekazano upominki. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy.