Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Wójt Gminy Parchowo informuje, że dnia 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Lokal wyborczy znajdować się będzie w siedzibie Gminy Parchowo przy ul. Krótkiej 2, 77-124 Parchowo, w godzinach od 8 00 do 18 00.

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach do izb rolniczych są tylko podatnicy (płatnicy) podatku rolnego od gruntów gospodarstwa rolnego tj. gruntów o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych w związku z art. 2 ust. 1  w związku z art. 17a ustawy o podatku rolnym.