Harmonogramy odbioru odpadów 2022 r.

Informujemy że wersja papierowa harmonogramów będzie dostarczona przez firmę odbierając odpady oraz dostępna w siedzibie Urzędu Gminy.