Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa

W załączeniu przekazujemy pismo oraz Decyzje Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.