Informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie informuje, że została wznowiona działalność Punktu Konsultacyjno – informacyjnego