INFORMACJA DLA ROLNIKÓW !!!

BARDZO WAŻNE!

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października, aplikacja podobno ma zacząć działać od 20 sierpnia 2023 roku, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

1.Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

2.Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji gminnej, zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Wojewody szacunek dokonywany przez komisje gminne nie jest możliwy po sprzątnięciu rośliny w plonie głównym, uprawy zebrane nie będą szacowane.

Reasumując, rolnik w celu skutecznego zgłoszenia strat ma dwie opcje:

  1. Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego), lub
  2. Złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) oraz dodatkowo do komisji gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu).

Link do aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/susza-rolnicza2

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin będzie mogła sporządzić raport (a nie protokół), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację. Natomiast odwrotnie, tj. jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do komisji gminnej, a złoży wniosek w aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa, będzie mógł wygenerować kalkulację lub protokół strat, będący podstawą do otrzymania wsparcia.