Informacja dotycząca ponownego otwarcia przedszkoli

Od 06.05.2020 r. rząd zezwolił organom prowadzącym przedszkola na ich otwarcie pod warunkiem zachowania wielu reżimów sanitarno-epidemiologicznych. Otwarcie tych placówek pozostaje w gestii samorządów.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Parchowo podjął decyzję, że przedszkole w  Zespole Szkół Parchowie oraz oddziały przedszkolne w Nakli pozostaną zamknięte do 15.05.2020 r.

Informujemy, że opieką przedszkolną objęte zostaną dzieci, których rodzice pracują, a w szczególności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Po ponownym rozpoznaniu potrzeb sprawowania opieki na dziećmi będzie rozważane uruchomienie tych placówek zgodnie z wymogami MZ oraz GIS.

Dzieci przedszkolne, które pozostaną w domach dalej będą realizowały nauczanie zdalne jak dotychczas.