KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych

Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, o ograniczeniu prowadzenia inkasa podatków przez inkasentów wyznaczonych Uchwałą Rady Gminy do odwołania, 
a w szczególności II raty 2020 r. płatnej do 15 maja br.

W gestii inkasentów – sołtysów pozostawiam podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia przez nich inkasa, stosując wszystkie zalecenia służb sanitarnych i lekarzy.

 Powyższa decyzja dotyczy inkasa prowadzonego przez inkasentów – sołtysów na terenie gminy Parchowo.

Uzasadnieniem takiej decyzji jest oczywiste zagrożenie dla zdrowia zarówno podatników, jak i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa, poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz konieczny bliski kontakt pomiędzy inkasentem i podatnikiem z powodu wręczania dowodu wpłaty i przyjmowania gotówki.

W tej sytuacji prosimy o dokonywanie wpłat:

– w Banku Spółdzielczym w Bytowie (bez prowizji) lub w innych bankach na rachunek Gminy Parchowo:

BS Bytów nr 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030

– w placówkach pocztowych;

– bezpośrednio ze swoich rachunków bankowych za pomocą bankowości elektronicznej.

Jednocześnie apeluję o pomoc osobom starszym w bezpiecznym uregulowaniu należności przez inne osoby w rodzinie posługujące się Internetem i bankowością elektroniczną. W przelewach należności podatkowych za taką osobę, należy wskazać imię, nazwisko i adres osoby podatnika, rodzaj należności, ratę podatku i jeżeli to możliwe, nr ewidencyjny z decyzji ustalającej wymiar podatków na ten rok.

Kontakt tel. 59-8214812,59-8214814