INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

Informujemy, że od 22 maja 2023 ruszy sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminy, sprowadzonego w ramach preferencyjnej ceny zakupu. Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 Zmiany w ustawie zakładają:

1) Wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

2) Brak limitu ilościowego;

zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
3) Węgiel dla mieszkańców innych gmin; zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego. 

Ilość pozostałego do sprzedaży węgla to ok. 35,060 tony (w sortymentach orzech – 13,72 tony
i groszek – 21,34 tony).

 Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się 22 maja 2023 roku i zakończy nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Węgiel będzie sprzedawany do wyczerpania zapasów.

 Cena węgla nie ulega zmianie i wynosi 1870,00 zł za tonę.

 Wnioski na sprzedaż końcową węgla można złożyć tak jak dotychczas – tradycyjnie (papierowo) w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Parchowie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.0.

 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 510-734-174