Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”!

Szanowni Państwo

Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 1 do procedury monitorowania projektu grantowego / Załącznik nr 2 do procedury monitorowania projektu grantowego – w przypadku osób pełnoletnich).

Pierwsze Oświadczenie należy złożyć do 30 czerwca 2023r. w Urzędzie Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124  Parchowo, bądź przysłać na adres email: i.jagodzinska@parchowo.pl. Wzór oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu, w razie jego braku do pobrania niżej: