INFORMACJA WÓJTA GMINY PARCHOWO W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Z uwagi na ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii oraz wynikającym z tego ograniczeniem możliwości przyjmowania interesantów, Wójt Gminy Parchowo informuje, że w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom  dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Zgłoszenia można dokonać także osobiście w Urzędzie Gminy Parchowo.

Adres na który należy przesłać zgłoszenia lub doręczyć osobiście:
Urząd Gminy Parchowo,
77-124 Parchowo, ul. Krótka 2

Adres poczty elektronicznej: gmina@parchowo.pl

Informacji udziela: Anna Kubiak nr tel. 59 821 48 05