Ostrzeżenie meteorologiczne

Powiększ obraz

Zjawisko/Stopień: Przymrozki/1 Oblodzenie/1

Obszar: województwo pomorskie

Ważność: od godz. 7.30 dnia 30.03.2020 do godz. 8.00 dnia 1.04.2020

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Prognozuje się spadek temperatury do -4º C, lokalnie -5º C, a przy gruncie -6º C. Temperatura maksymalna w dzień od 3º C do 5º C.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni