Komunikat w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

W związku z występowaniem na terenie Polski wirusa COVID-19 i konieczności podejmowania działań zmierzających do ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń tym wirusem, informujemy o podjętych przez nas w tym celu działaniach.

  1. Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w biurze GOPS w Parchowie do niezbędnego minimum, a w sprawach szczególnie uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki dostarczać wnioski i dokumenty pozostawiając je w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Parchowie.
  2. Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych telefonicznie ( tel. 59 821 48 35) lub mailowo (gops@parchowo.pl) lub – jeśli jest to niezbędne – osobiście w późniejszym terminie.
  3. Pracownicy socjalni będą wykonywać wywiady środowiskowe  i pracę w terenie tylko w niezbędnym zakresie.
  4. Kasa GOPS w Parchowie będzie nieczynna aż do odwołania, a zasiłki będą wypłacane na wskazane przez świadczeniobiorcę konto bankowe. Osoby, które chcą w terminie otrzymać świadczenia, a wcześniej otrzymywały je w formie gotówki z kasy, proszone są o złożenie oświadczeń na jaki numer konta bankowego mamy przekazać świadczenia. Druk oświadczenia można pobrać poniżej i po podpisaniu przesłać go mailem, pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Parchowie.
  5. W razie osobistych wizyt w Urzędzie prosimy o nie zabieranie ze sobą osób towarzyszących, zwłaszcza dzieci.
  6. Osoby samotne, starsze, znajdujące się w kwarantannie i nie opuszczające domu, potrzebujące pomocy w dostarczeniu leków czy żywności proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS w Parchowie (tel. 598214835) w celu zorganizowania takiej pomocy.
  7. Prosimy o zachowanie rozwagi i spokoju, a także najwyższej ostrożności i stosowanie się do zaleceń sanitarnych ( unikanie skupisk ludzkich, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcja, nie dotykanie ust i okolic oczu, w razie zaobserwowania objawów choroby, zwłaszcza gorączki, kaszlu i problemów z oddychaniem – telefoniczne skontaktowanie się z lekarzem POZ.