Zawieszenie odczytu wodomierzy

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa  Urząd Gminy w Parchowie informuje , że zawiesza odczyty wodomierzy i wprowadza  tymczasowo komunikację poprzez pocztę elektroniczną i sms. Odbiorcy proszeni są o podawanie stanów wodomierzy

SMS  z podaniem stanu i podstawowych danych odbiorcy na nr. 888 654 718

lub pocztą elektroniczną na adres  a.placzkiewicz@parchowo.pl

Ostateczny termin  podania danych upływa z dniem 23.03.2020r.

Po tym terminie zostaną wystawione faktury na podstawie średniego zużycia za poprzednie okresy.

Ogłoszenie nie dotyczy odbiorców u których zostały w marcu br. zostały dokonane odczyty przez konserwatora.

                Proszę o zrozumienie zaistniałych niedogodności