Konkurs dla sołtysów

Szanowni Sołtysi,

jesteście autorytetami wśród lokalnej społeczności. To do Was przychodzą mieszkańcy z problemami, to Wy udzielacie im wskazówek. Dlatego też chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w konkursie „PSR 2020. Najbardziej aktywny sołtys”, którego celem jest promocja Spisu oraz wyłonienie najciekawszych i najbardziej skutecznych działań sołtysów dotyczących promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Gdańsku chce nagrodzić Wasze wysiłki. Dlatego jeśli chcecie znaleźć się w gronie zwycięzców, wystarczy że prześlecie swoje zgłoszenie na adres SekretariatUSGDK@stat.gov.pl i przedstawicie swoje działania promujące spis. W zgłoszeniu dla ułatwienia należy padać nazwy miejscowości wchodzących w skład sołectwa.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie nagrodzonych 30 najbardziej aktywnych sołtysów, których działania okażą się najciekawsze i najskuteczniejsze. Liczy się kreatywność i zaangażowanie. Mile widziane są zdjęcia, linki, opisy.