Konkursów organizowanych przez ARiMR

W chwili obecnej mamy zatwierdzone i opublikowane dwa ogłoszenia o konkursie:

1. skierowany do polskich rolników pn. „Nowoczesna polska wieś” (konkurs fotograficzny)
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html

2. dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” (proekologiczny konkurs fotograficzny)
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html

Wszyscy uczestnicy konkursów zostaną uhonorowani drobnymi upominkami, a laureaci I, II i III miejsc wartościowymi nagrodami rzeczowymi.