Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiększ obraz

Zadania inwestycyjne Gminy Parchowo realizowane przy dofinansowaniu ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w łącznej kwocie 2.041.308 zł

1. Budowa wodociągu Nakla – Gołczewo

                – dofinansowanie                       500.000 zł

                – wartość inwestycji                  1.967.484,93 zł

2. Budowa dojścia – ścieżki do ogólnodostępnego miejsca turystyczno – wypoczynkowego przy jeziorze Mausz wraz z budową kładki stalowo – betonowej

                – dofinansowanie                       390.000,00 zł

                – szacowany koszt inwestycji   520.000,00 zł

3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Jamnowski Młyn wraz z montażem paneli fotowoltaicznych

                – dofinansowanie                      351.308,00 zł

                – szacowany koszt inwestycji  468.411,23 zł

4. Utwardzenie dróg gminnych w Gminie Parchowo – droga na odcinku Sumin – Sylczno o długości 1858 m oraz w miejscowości Nowa Wieś o długości 1162 m

                – dofinansowanie                      800.000,00 zł

                – szacowany koszt inwestycji  1.087.200,00 zł