Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2020r. poz.65 z późn.zm. )
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono
do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.