APEL PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PARCHOWO DO MIESZKAŃCÓW GMINY PARCHOWO

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, obrady Rady Gminy Parchowo zaplanowane w najbliższym czasie, odbywać się będą przy ograniczonej, niezbędnej do ich przeprowadzenia liczbie uczestników.

W obradach, poza Radnymi, uczestniczyć będą pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy wskazani przez Wójta Gminy Parchowo.

Uprasza się zatem Sołtysów oraz mieszkańców Gminy aby (jeżeli nie jest to konieczne) zrezygnowali z udziału w Sesji.

Mieszkańców zainteresowanych przebiegiem Sesji Rady Gminy zachęcam do śledzenia transmisji na żywo dostępnej na www.parchowo.pl

Zawiesza się też przyjmowanie interesantów przez Radnych Gminnych do odwołania.

Ewentualne wnioski i zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na rada@parchowo.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dot. funkcjonowania Rady Gminy Parchowo dostępne są również pod nr tel. 598214802.