O G Ł O S Z E N I E

W związku z pogorszoną  jakością wody w sieci wodociągowej w miejscowości Gołczewo i Jeleńcz, proszę aby wszyscy odbiorcy korzystali z wody dostarczonej przez Urząd Gminy w Parchowie. Można ją odebrać u sołtysa  sołectwa Gołczewo oraz u państwa Szczerba w Jeleńczu.

Obecnie prowadzone są prace polegające na czyszczeniu urządzeń uzdatniających oraz bieżącym płukaniu sieci.