Petycja wielokrotna

Petycja wielokrotna w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piaskowo-żwirowego zlokalizowanego we Frydrychowie

Petycje złożono osobiście w Urzędzie Gminy – pierwsza w dniu 13 sierpnia 2019 r.


Z uwagi, na tożsamość zagadnienia podnoszonego w Petycjach – zarządzono łączne rozpoznanie petycji, jako petycji wielokrotnej.

Petycja w rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki trwa do dnia 3 września 2019 r.

Wnioskodawcy Petycji nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

Z uwagi na ilość podmiotów, które należałoby zawiadomić o sposobie załatwienia tej petycji w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób jej załatwienia zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy, co zastąpi zawiadomienia indywidualne.

Do pobrania: