Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar:  województwo pomorskie

Ważność: od godz. 8:00 dnia 12.02.2020 do godz. 20:00 dnia 12.02.2020

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h w porywach do 80 km/h. Wiatr południowo-zachodni i zachodni.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni