Nieruchomość do oddania w dzierżawę

Miejscowość: Parchowo ul. Strażacka 21a

Nr działki: 333/2

Powierzchnia: 0,40 ha

Opis nieruchomości: zabudowana budynkiem zaplecza byłego pola namiotowego stanowiący własność Gminy Parchowo.

 Działka z przeznaczeniem do wydzierżawienie od maja 2020 roku.

Przez obecnego Dzierżawcę jest wykorzystywana turystycznie. Działka również jest zabudowana  budynkami zaplecza kajakowego i stanowiące własność obecnego Dzierżawcy.

Funkcja w MPZP: brak planu

Funkcja w studium: zabudowa turystyczna

Media: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energoelektryczna.

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Parchowie pok. 26 tel. 59 8214833 lub 59 8214821.