Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

Zakończono realizację przedsięwzięcia pn.:

,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ,,Otwarte Strefy Aktywności’’ w miejscowości Nakla i Nowa Wieś na terenie gminy Parchowo’’, w ramach którego wykonano wyposażenia Otwartych Stref Aktywności w urządzenia do relaksu i ćwiczeń  na świeżym powietrzu. Celem programu jest stworzenie wielofunkcyjnych, uniwersalnych stref rekreacji i sportu, aktywujących do fizycznego wysiłku mieszkańców, starszych i młodszych oraz integrujących lokalne społeczności.

Przypominamy, że w dniu 23.08.2018r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Parchowo została podpisana umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej  o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018