Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

W dniu 23 sierpień 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki  a Gminą Parchowo została podpisana umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

Celem głównym jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji naszego społeczeństwa. Program ma zachęcić jak największe grupy Polaków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma wyciągnąć jak największą grupę naszych rodaków z domowych pieleszy i zachęcić ich do bardziej aktywnego fizycznie, zdrowego trybu życia. Cywilizacyjny rozwój kraju i nowe technologie mogą być częścią naszego życia lecz nie mogą przeszkodzić nam w rozwoju psychofizycznym, nie mogą zastępować nam ruchu, ćwiczeń i relaksu na świeżym powietrzu. Dodatkowo miejsca takie mają sprzyjać integracji okolicznych mieszkańców.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwa obiekty Otwartych Stref Aktywności w następujących miejscowościach:

  • Nakla, działka o nr ewid. gruntu 301/2,
  • Nowa Wieś, działka o nr ewid. gruntu 50/1.

Gmina Parchowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 31.344,70 zł, co stanowi 44,99% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.