REMONT ZABYTKOWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOŚNICA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REMONT ZABYTKOWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOŚNICA

W dniu 27 sierpnia 2018 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim  a Gminą Parchowo została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na operacje Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Parchowo poprzez remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w Chośnicy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, dzięki której Gmina Parchowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 190.890,00zł, co stanowiło 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.