Polski Ład

Gmina Parchowo otrzymała dofinansowanie na wszystkie 3 złożone projekty z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. EDYCJA II

  1. Budowa ul. Leśnej w Parchowie – kwota dofinansowania 1.788.850 zł, udział własny – 94.150 zł.
  2. Budowa obiektu Centrum Informacji Turystycznej wraz z pomieszczeniami administracji samorządowej w Parchowie – 4.995.000 zł, udział własny – 555.000 zł.
  3. Uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Parchowo – etap II – kwota dofinansowania – 3.206.158 zł, wkład własny – 174.000 zł

Łączna kwota dofinansowania 9.990.008 zł