Poprawa Standardu prowadzenia zdrowego trybu życia mieszkańców gminy Parchowo oraz aktywizacja społeczna w zakresie aktywnych form rekreacji poprzez budowę trzech zielonych siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nakla, Jamno i Gołczewo.

Status: w trakcie

Data rozpoczęcia: 26.06.2017r.

Data zakończenia: 31.03.2018r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 105 109,65 zł, dofinansowanie wynosi 54 085,00 zł tj. 63,63  % w tym wkład własny 51 024,65 zł

Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach projektu powstaną trzy siłownie zewnętrzne w miejscowościach Nakla, Jamno i Gołczewo