Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Górnej Słupi

Status: w trakcie

Data rozpoczęcia: 29.12.2017r.

Data zakończenia: 31.12.2020r.

Całkowita wartość projekty wynosi 3  748 720,01 zł, dofinansowanie wynosi 3 186 412,01 zł tj. 85 %.

Wysokość kosztów inwestycji Gminy Parchowo wynosi 205 427,60 zł, w tym:
dofinansowanie : 174 613,46 zł, wkład własny:  30 814,14 zł.

 

Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Parchowo wraz z gminami: Sulęczyno (jako lider), Sierakowice, Tuchomie, Kołczygłowy, Czarna Dąbrówka i partner prywatny realizuje partnerski projekt pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlak Górnej Słupi”

W ramach Projektu Gmina Parchowo wykona zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim poprzez m.in. utwardzenie terenu, budowę wiaty, stojaków na rowery i kajaki.