POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bytowskiego,

Powiat Bytowski realizuje projekt pn. POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM. W ramach tej operacji zaplanowano szereg akcji mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu bytowskiego. Pozyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Operacja ta składa się z dwóch etapów.

Pierwszy polegał na zakupie quadrocoptera (drona) z pełnym systemem pomiarowym gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Będzie on wykorzystany do czynnej ochrony przyrody, rzek i jezior oraz w działaniach na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych na obszarze powiatu bytowskiego.

Drugi etap, to edukacja ekologiczna. W tym etapie zamierzamy zastosować różne formy przekazu, tj.:

– 500 osób zostanie poddanych anonimowej ankietyzacji przed i po zakończeniu całej operacji;

– wykonamy film promujący walory przyrodnicze powiatu bytowskiego;

– wykonamy szereg gadżetów reklamowych z logiem operacji, np. ulotkę ekologiczną, mapę powiatu bytowskiego ze ścieżkami przyrodniczymi, kubeczki, długopisy, torby itp.;

–  przeprowadzimy szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Odbędą się: powiatowy konkurs plastyczny pn. „SMOG STOP” dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat, powiatowy konkurs fotograficzny pn. „FAUNA I FLORA POWIATU BYTOWSKIEGO” dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat, powiatowy konkurs ekologiczny pn. „MISTRZ EKOLOGII”;

– zorganizujemy 6 czerwca festyn ekologiczny na dziedzińcu Zamku Bytowskiego, który zakończy całą operację POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM.

Rozesłaliśmy już zaproszenia do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby zachęcić do udziału dzieci i młodzież z całego powiatu bytowskiego.

Te wszystkie przedsięwzięcia mają na celu kształtowanie właściwej postawy człowieka i zwiększenie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców powiatu bytowskiego poprzez działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu tej operacji i zapraszamy na festyn ekologiczny.

Organizator – Powiat Bytowski