Rejestracja obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 16 marca 2022 r. (środa) Urząd Gminy Parchowo rozpoczyna rejestrację obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z Ukrainy w wyniku działań wojennych na terenie tego państwa.

 Rejestracja dotyczy:

  • obywateli Ukrainy
  • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka,
  • członków rodziny obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka
  • małżonka obywatela Ukrainy nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego.

Rejestracja odbywać się będzie po przedstawieniu wniosku o nadanie numeru PESEL
w związku z konfliktem na Ukrainie
(druk również dostępny w urzędzie), do którego należy dołączyć jedną aktualną fotografię (wykonana wg wymogów stosowanych przy wniosku
o wydanie  polskiego dowodu osobistego)

Istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania zdjęć po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru
w tut. urzędzie

Miejsce przyjmowania wniosków:

Urząd Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, parter, pok. nr 1

W celu umówienia wizyty proszę kontaktować się pod numerem telefonu 59 821 48 03
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby, której wniosek dotyczy.

 Odcisków nie pobiera się :

  • od osoby poniżej 12 roku życia
  • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców
  • od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe.

Rejestracji nie podlegają obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z terytorium innych państw, np. Słowacji, Węgier, Rumunii.