Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Powiększ obraz

Zjawisko/Stopień: burze z gradem/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 26.07.2020 do godz. 7.30 dnia 27.07.2020

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych