Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na najbliższe dni

Zjawisko/Stopień: Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 21.02.2020 do godz. 7.30 dnia 2020

Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

Zjawisko/Stopień: Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 22.02.2020 do godz. 7.30 dnia 23.02.2020

Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego- zachodu

Zjawisko/Stopień: Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 23.02.2020 do godz. 7.30 dnia 24.02.2020

Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h w porywach do 65 km/h, z zachodu.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni