Projekt „Zdalna Szkoła”

Gmina Parchowo w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Złożony przez Gminę Parchowo wniosek o przyznanie grantu w ramach programu „Zdalna szkoła” został pozytywnie zweryfikowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w wyniku czego gmina otrzymała grant w wysokości 60.000 zł. na zakup sprzętu komputerowego m.in. laptopów i tabletów, niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Ze środków otrzymanego grantu planuje się m.in. zakup 2 laptopów dla nauczycieli oraz 60 tabletów dla uczniów, którzy dotychczas nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.