Realizacja zadania

Powiększ obrazWojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Parchowo w dniu 15.11.2021 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Parchowo -Edycja 2021”.

Zrealizowane zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z dwudziestu sześciu nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Parchowo.                 

W ramach inwestycji z terenu gminy Parchowo usunięto łącznie 80,680 Mg wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane, ciesielsko- dekarskie Rafał Richert z siedzibą w Borucinie 4 i, 83-323 Borucino, która została wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach umowy dotacji nr nr WFOŚ/D/III-57.S/7180/2021/AZBEST – 2021 z dnia 11 października 2021 r, finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie dotacji w kwocie 34 678,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest.

Całkowity koszt zadania wynosi 48 558,53 zł ( w tym vat 8%).

Kwota dofinansowania w formie dotacji wyniosła 24 882,00 zł.

Koszt kwalifikowany 24 882,00

Pozostałe koszty w wysokości 23 676,53 zł stanowią środki finansowe budżetu gminy Parchowo.

www.wfos.gdansk.pl