Gmina Parchowo otrzymała dofinansowanie na 2 złożone projekty z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. EDYCJA I

  1. Strefa Aktywnego Wypoczynku i Edukacji w miejscowości Parchowo – kwota dofinansowania 1.665.000 zł.
  2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo – kwota dofinansowania 7.732.019,60 zł.

Łącznia kwota dofinansowania w ramach edycji I wyniosła 9.397.019,60 zł