Szkolenie dla Sołtysów

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Starostwem Powiatowym w Słupsku zapraszają na szkolenie pn. „Fundusz sołecki instrumentem rozwoju lokalnego”