Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

Status: w trakcie

Data rozpoczęcia: 08.01.2018r.

Data zakończenia: 31.12.2020r.

Całkowita wartość projekty wynosi 2 970 542,25 zł, dofinansowanie wynosi 1 890 156,00 zł tj. 63,63 %, wkład własny 1 080 386,25 zł

Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Parchowo oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i doprowadzeniem wody pitnej do gospodarstw domowych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach inwestycji zostanie zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w miejscowości Żukówko i Jamno o długości 3,838 km, budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w Nakli o długości 3,329 km i budowa 51 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie Gminy Parchowo.