Wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem  na terenie Gminy Parchowo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

Wnioski przyjmowane będą do 12 lipca 2018 r.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo- sekretariat oraz pokój nr 26, jak i na stronie internetowej  www.parchowo.pl. Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu uzyskania informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego i rodzaju upraw.

Do pobrania: