Zielone siłownie zewnętrznye w miejscowościach Nakla, Jamno i Gołczewo

W dniu 26 czerwca 2017 r. Gmina Parchowo podpisała umowę  o udzielenie dotacji w kwocie 54 085 zł  w ramach projektu pn: Poprawa standardu prowadzenia zdrowego trybu życia mieszkańców Gminy Parchowo oraz aktywizacja społeczna w zakresie aktywnych form rekreacji poprzez budowę trzech zielonych siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nakla, Jamno i Gołczewo.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną siłownie zewnętrzne w miejscowości Jamno, Gołczewo i Nakla.

Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020